Do którego momentu możesz cofnąć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe jest instytucją, która pozwala sprawcy takiego czynu zachować status osoby niekaranej, gdyż prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE Co do zasady, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ta osoba, która dopuściła się czynu zabronionego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego dochodzi zwykle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, co

Przekroczenie limitu czasu kontroli podatkowej. Jak reagować?

Z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej przez właściwe ograny musi liczyć się każdy przedsiębiorca, gdyż organy mają ku temu uprawnienie i oczywiście z niego korzystają. Kontrola zawsze jednakże wywołuje stres u kontrolowanego, a dodatkowo nierzadko zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa kontrolowanego, najlepiej

Czy organy kontroli skarbowej mogą przesłuchiwać kontrahentów kontrolowanego podatnika?

W trakcie kontroli, zarówno skarbowej jak i podatkowej, kontrolujący zostali wyposażeni w szereg uprawnień, które mają na celu przede wszystkim sprawne i wnikliwe przeprowadzenie kontroli. Jednym z takich uprawnień jest prowadzenie tzw. kontroli krzyżowej u kontrahentów podatnika, co oznacza, że