Konfiskata rozszerzona – sprawdź, kiedy odbiorą Ci firmę!

Choć może brzmi to nieco abstrakcyjnie, to tak, obecnie obowiązujące uregulowania przyznają organom ścigania bardzo dużo uprawnień, które finalnie mogą doprowadzić do pozbawienia właściciela jego firmy. Powyższe ukierunkowane jest oczywiście na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy postanowili pomnożyć swój majątek w nielegalny

Jak bronić się w sprawie podatkowej oraz karno-skarbowej dotyczącej wyłudzenia podatku VAT?

Zgodnie z generalnymi zasadami odpowiedzialności karnej zawartymi w Kodeksie karnym, odpowiedzialności tej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi jednak przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma

Do którego momentu możesz cofnąć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe jest instytucją, która pozwala sprawcy takiego czynu zachować status osoby niekaranej, gdyż prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.