Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE Co do zasady, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ta osoba, która dopuściła się czynu zabronionego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego dochodzi zwykle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, co

W jaki sposób zastosować czynny żal w sprawie o przestępstwo skarbowe?

Czynny żal to zachowanie sprawcy przestępstwa, które polega na dobrowolnym zaniechaniu  dokonania przestępstwa lub podjęciu działań zmierzających do zapobiegnięcia jego przestępczemu skutkowi już w trakcie popełniania czynu zabronionego. Czynny żal znany jest zarówno prawu karnemu, jak i prawu karnemu skarbowemu,

Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe uregulowana została w Kodeksie karnym skarbowym i polega na tym, że sprawca przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego, którego wniosek o poddanie się odpowiedzialności uwzględniono, nie zostaje skazany za popełniony czyn, jednakże