Jak bronić się w sprawie podatkowej oraz karno-skarbowej dotyczącej wyłudzenia podatku VAT?

Zgodnie z generalnymi zasadami odpowiedzialności karnej zawartymi w Kodeksie karnym, odpowiedzialności tej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi jednak przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma