Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski reprezentuje klientów w postępowaniach przed:

 • urzędami skarbowymi
 • inspektorami kontroli skarbowej
 • sądami oraz prokuratorami (obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancjami)
 • policją
 • urzędami celnymi

Najczęściej reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o

 • oszustwa podatkowe
 • uchylanie się od opodatkowania
 • podanie nieprawdy w deklaracji
 • firmanctwo
 • nierzetelne prowadzenie ksiąg
 • wadliwe prowadzenie ksiąg
 • nieprowadzenie ksiąg
 • niepobranie przez płatnika podatku
 • niewpłacenie przez płatnika podatku

Ponadto prowadzimy:

 • konsultacje i opinie w zakresie prawnokarnej odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

Oferujemy także wsparcie w zakresie:

 • Przygotowania do kontroli – pracownicy kancelarii przygotują i przeprowadzą profesjonalne szkolenie dla kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za reprezentowanie firmy przed organami podatkowymi. Zakres szkolenia dobierany jest indywidualnie – może on obejmować np: informacje o przebiegu kontroli, zakres uprawnień kontrolującego, sposób postępowania przed organami podatkowymi
 •  Wsparcie w trakcie kontroli podatkowej – analiza dokumentacji, przygotowanie strategii obrony oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma organów podatkowych, przygotowanie pracowników do przesłuchań w charakterze świadka, analiza protokołu kontroli wraz z przygotowaniem strategii dalszych działań
 • Wsparcie po kontroli podatkowej – przeprowadzenie analizy ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej, przygotowanie dalszej strategii działania w przypadku zakwestionowania rozliczeń podatkowych podatnika
 • Reprezentacja podatnika w postępowaniu karno skarbowego – przed organami podatkowymi oraz sądami powszechnymi