Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

ADWOKAT WARSZAWA SPECJALIZACJA PRAWO KARNE SKARBOWE Co do zasady, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ta osoba, która dopuściła się czynu zabronionego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego dochodzi zwykle w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, co

Przekroczenie limitu czasu kontroli podatkowej. Jak reagować?

Z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej przez właściwe ograny musi liczyć się każdy przedsiębiorca, gdyż organy mają ku temu uprawnienie i oczywiście z niego korzystają. Kontrola zawsze jednakże wywołuje stres u kontrolowanego, a dodatkowo nierzadko zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa kontrolowanego, najlepiej

Czy organy kontroli skarbowej mogą przesłuchiwać kontrahentów kontrolowanego podatnika?

W trakcie kontroli, zarówno skarbowej jak i podatkowej, kontrolujący zostali wyposażeni w szereg uprawnień, które mają na celu przede wszystkim sprawne i wnikliwe przeprowadzenie kontroli. Jednym z takich uprawnień jest prowadzenie tzw. kontroli krzyżowej u kontrahentów podatnika, co oznacza, że

Na czym polega rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Instytucja rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego funkcjonuje na gruncie postępowania karnego już bardzo długo i stanowi jeden z elementów zasady domniemania niewinności. Od stycznia 2016r. z podobną instytucją spotkać się jednak można również w Ordynacji podatkowej, gdyż nowelą z sierpnia

Czemu warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej?

Protokół sporządzany po kontroli podatkowej jest dokumentem w którym kontrolujący opisuje przebieg przeprowadzonej kontroli. Protokół zawiera przede wszystkim: wskazanie podmiotu kontrolowanego oraz osób kontrolujących, określenie przedmiotu i zakresu kontroli, określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli, opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno- skarbowym?

W postępowaniu karno-skarbowym, co do zasady, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeśli tylko ich stosowanie nie zostało wyłączone, dlatego poszukując odpowiedzi na pytanie kiedy świadek nie musi odpowiadać na pytania oraz składać zeznań w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie