Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe uregulowana została w Kodeksie karnym skarbowym i polega na tym, że sprawca przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego, którego wniosek o poddanie się odpowiedzialności uwzględniono, nie zostaje skazany za popełniony czyn, jednakże