Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno- skarbowym?

W postępowaniu karno-skarbowym, co do zasady, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeśli tylko ich stosowanie nie zostało wyłączone, dlatego poszukując odpowiedzi na pytanie kiedy świadek nie musi odpowiadać na pytania oraz składać zeznań w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie